"Přestanete-li se trápit nad věcmi, které nemůžete změnit, otevřete si cestu ke štěstí."

Cesta k sobě

Mgr. Marcela Prvá

Jako psycholožka působím od roku 2001. Většinu pracovní kariéry jsem strávila ve školství na pozici školní psycholožky. Pracuji s dětmi, dospívajícími i s dospělými.

Snažím se vést klienty k pojmenování a porozumění svých potřeb a hledáme cesty k jejich naplnění, nastartování osobního růstu a uplatnění vlastního potenciálu. Cílem je získat širší náhled na situaci, z vlastní perspektivy i z perspektivy druhých a rozšířit své zdroje podpory.

Ve školní praxi pomáhám žákům a studentům překonávat překážky v učení, účelně směřovat a trénovat pozornost, respektovat a hlídat si hranice ve vztahu k sobě (svým potřebám) i hranice ve vztazích k druhým, rozvíjet emočně sociální dovednosti (empatie, zvládání vzteku, řešení konfliktů) atd.  Často se dotkneme témat osobních a rodinných. Protože pokud máme v sobě něco nevyřešeného, potlačeného, ubírá nám to na osobní síle a pozornosti. Včetně pozornosti na učení a práci.

Stěžejní metodou je pozorování a rozhovor.

Mým oblíbeným tématem je zvyšování psychické odolnosti (resilience).

Mám blízko k celostnímu přístupu člověka ke zdraví. Nepochybuji o tom, že fyzické zdraví je odrazem psychické (ne)rovnováhy.

Zdroje energie a inspirace čerpám v přírodě, sportu, práci na zahradě, při vzdělávání se, i ve společnosti blízkých.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii. (ČAP)

Poskytuji poradenství a psychoterapii pro děti i dospělé v oblasti:

  • Osobního rozvoje
  • Zvyšování psychické odolnosti
  • Překonání strachu a úzkosti
  • Krizové intervence
  • Školní problematiky

Vzdělání:

  • Psychologie, Fakulta sociálních studií, MU Brno (2003)
  • Psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické terapii, včetně výcvikové supervize (2014)
  • Kurzy a semináře z oblasti individuální i skupinové krizové intervence, traumatu, osobního rozvoje výukových potíží, rozvoje pozornosti atd.

Vytvořte si webové stránky zdarma!